Znanje
Dom > Znanje > Sadržaj
Fleksibilna klasifikacija materijala za pakovanje
- Apr 09, 2018 -

1) papir i plastika;

2) plastična folija i plastična folija;

3) plastična folija i metalna folija;

4) plastična folija i metalni film;

5) plastičnu foliju i matrični materijal;

6) film od plastike i neorganskih spojeva;

7) film od plastike i organskog jedinjenja;

8) amorfna plastična folija i plastični film;

9) kompozitni podloga i nano-čestice;

10) Posebni aditivi za premazivanje ili impregnaciju podloge

11) višeslojni kompoziti kompozitnih materijala.